İnsan Kaynakları Politikamız

Biz Barko Elektronik’te tasarım ve üretim gerçekleştirirken çalışanlarımıza temel haklar ve yan hakların yanı sıra çalışanlarımızın değer gördüklerini hissettikleri, potansiyellerini ortaya koyabildikleri ve gelişim odaklı bir çalışma ortamı sunmayı ilke ediniyoruz. Bu bağlamda adil, şeffaf ve performans yönetimi odaklı İK uygulamalarını benimsiyoruz. Teknik eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimlerini ihtiyaç analizleri doğrultusunda planlıyor, kurum içi ve dışı eğitimlerle tüm personelimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

BİZE KATILIN >

Firmamıza sadece mesleki uzmanlığıyla değil heyecanı ve tutkusuyla da değer katabilen takım arkadaşlarıyla çalışıyoruz. Ekibimize katılmak isteyen değerli adayların başvurularını kariyer.net üzerinden bekliyoruz.

TASARIM

İhtiyacın Belirlenmesi

Müşteri ihtiyaçlarına ve ilgili standartlara göre, seri üretime uygun gereksinimleri belirliyoruz.

Tasarım Süreç Yönetimi

Tasarım süreçleri ile entegre olan konfigürasyon yönetimi kapsamında etkin değişiklik yönetimi, tekrar edilebilirlik ve izlenebilirlik, üretilebilirlik değerlendirme süreçleri ile IPC standartlarına ve üretim tekniklerine uygun prototipler, kalite güvence süreçleri ile etkin kontrol ve dokümantasyon, test süreçlerinin yanı sıra askerî ve medikal standartları uygulama tecrübemizle hareket ediyoruz. Satın alma alanında edindiğimiz geniş malzeme bilgisi ve tedarikçi ağı ile aynı standartlarda daha az maliyetli tasarımlar sağlayabilme yeteneğine sahibiz.

Elektronik Devre Tasarımı

Güç elektroniği devre ve cihaz tasarımları, analog, dijital ve sayısal tasarım, kontrol sistemleri, yüksek hızlı elektronik devreler, motor sürücüler, analog görüntü ve ses dağıtım/aktarım sistemleri, veri toplama, kayıt, analiz ve telemetri sistemleri, test ekipmanı tasarımları gerçekleştiriyor; ilgili standartlar doğrultusunda müşteri gereksinimlerini karşılayacak çözümler sunuyoruz

Yazılım Geliştirme

İşlemci veya FPGA tabanlı sistemler üzerinde gömülü yazılım, bilgisayar tabanlı yazılım ve ürüne yönelik test yazılımlarını müşteriye ve/veya projeye özgü biçimde geliştiriyoruz. İzlenebilir ve sürdürülebilir yazılım dokümantasyonunun yanı sıra konfigürasyon yönetimi ve geriye dönük yedekleme ile süreci yönetiyoruz.

Mekanik Tasarım

Elektronik devre tasarımlarını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz için doludan boşaltma cihaz kutu tasarımları, döküm kalıp tasarımları, saç büküm kutu tasarımları, plastik enjeksiyon kalıp tasarımlarını tamamen kendi bünyemizde ve seri üretime dönecek şekilde tasarlıyoruz.

Kablaj Tasarımı

Tasarladığımız ürünlerin iç kablajlarını ve bu ürünlerin birbiriyle haberleşen birimleri arasındaki dış kablajları kendi bünyemizde yapıyoruz.

Tasarım Doğrulama Testleri

Tasarımını yaptığımız ürünlerin EMI/EMC ile ESS (Environmental Stress Screening) gibi tasarım doğrulamaya yönelik tüm testlerini gerçekleştirme ve tasarımlarımızı doğrulama kabiliyetine sahibiz.

TEDARİK

Malzeme Tedariği

Barko Elektronik olarak kullandığımız mazemeleri güçlü tedarik ağımız sayesinde global ve güvenilir distribütörler ile onaylı alt yüklenicilerden tedarik ediyoruz. Ürün tedariği aşamasında hammadde kalite gereksinimlerine dikkat ederek COC(Certificate of Compliance) Belgesi’ne sahip distribütör firmalardan orijinal ürünlerin satın alımlarını gerçekleştiriyoruz.

Girdi Kalite Kontrol

Hammaddelerin kalite gereksinimlerine göre belirlediğimiz Giriş Kalite Kontrol kriterlerine göre süreci yürütüyor; hammadde, yarı mamul ve mamullerin ilgili standartlara uygunluğunu denetliyoruz.

Malzeme Süreç Döngüsü Yönetimi

GKK sonrası kabulü yapılan hammadde, yarı mamul ve mamullerin depo veya üretim alanlarında, MSDS (Material Safety Data Sheet) formlarına ve MSL (Moisture Sensitivity Level) seviyelerine göre uygun saklama koşullarını göz önünde bulundurarak depoluyoruz. Aynı zamanda mazlemelerin konum bazlı takibini, müşteriye veya proje ait malzemelerin tasnif yönetimini, mamul ve yarı mamullerin firma içi yaşam süreç döngüsü takibini gerçekleştiriyoruz.

Alternatif Malzeme Yönetimi

Kendi tasarladığımız ürünler için tasarımdan başlayarak alternatif malzeme yönetimini varyant bazlı yönetiyoruz. Müşteri siparişlerinde üretim aşamasında gerekli durumlarda alternatif malzeme öneriyoruz.

ÜRETİM

İzlenebilirlik

Siparişten üretime; hammadde, yarı mamul ve mamullerin, üretim makine ve ekipmanları ile entegrasyonunu sağlıyor; seri numara bazlı rota takibiyle parametre kaydı oluşturuyoruz., Teslimata dayalı geri çağırma mekanizmamız mevcut ve geriye dönük parça takibi yapabiliyoruz. ERP ile %100 entegre üretim alanımızda uçtan uca izlenebilirlik ve hızlı kök neden analizi yeteneğine sahibiz. Malzeme doğrulaması ve kontrolü, anlık veri takibi, üretim izleme ve sevkiyat takibi, tekli ürün ve lot takibi, bakım ve onarım takibi, üretimde personel takibi, envanter yönetimi ve üretim analizleri gerçekleştiriyoruz.

Elektronik Devre Kart Dizgisi

Tam otomatik dizgi hattımızla ESD kontrollü alanımızda IPC eğitimli kadromuzla elektronik devre kart dizgisi yapıyor, Inline Optical Inspection ile hatayı minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Her gün için üretim öncesi sıcaklık profilini doğruluyor ve saklıyoruz. IPC 7711/21 standartlarına uygun olarak rework işlemlerini gerçekleştiriyor; yıkama, konformal kaplama ve fırınlama proseslerimizle süreci tamamlıyoruz.

Mekanik Üretim

Mekanik tasarımlarımızın üretimlerini onaylı alt yüklenicilerimizde gerçekleştiriyoruz.

Kablaj Üretimi

Tasarımını yaptığımız cihaz içi ve birimler arası kablajları IPC-A-620 standardına uygun olarak üretiyoruz.

Seri Üretim Test

Seri üretim hat testleri ile kalitede sürekliliğin sağlanmasını hedefliyor, sürece özgü test kiti tasarımı ve üretimi yapıyoruz.

Alt Yüklenici Yönetimi

Dönemsel ihtiyaç planlaması yapıyor, mevcut tedarikçilerin teslimat performansları ile kalite ve süreç yönetimlerini değerlendirerek ihtiyaç halinde alternatif tedarikçi yaratma yoluna gidiyoruz.

ENTEGRASYON

Elektromekanik Montaj

Toplam 2200 m²’lik, iki farklı üretim alanımızda kalifiye kadromuzla elektromekanik montaj hizmeti veriyoruz. Prototip elektromekanik birim montajı, kullanılan malzemelerin yerleri ve kullanılacak kablo takımının tasarlanması, EMI/EMC ve ısıl malzemelerin seçimi ve uygulanması, birim ve kablo takımının dokümanlarının hazırlanması, birimin montajının tamamlanması işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Birim ve Sistem Testleri

Tasarımını ve üretimini yaptığımız birimlerin entegre olacağı sistemi simüle edecek test kabinlerini talep doğrultusunda yapıyor, test aşamasında görev alıyor, birimi entegre ediyor ve test prosedürlerini yazarak devreye alınmasını sağlıyoruz.

ÜRÜN

Belgelendirme

Seri üretim öncesi kalifikasyon testleri ve belgelendirme süreç yönetimine ek olarak ürünün CE belgelendirmesi için ilgili prosedürlerin hazırlanması ve kalifikasyon testlerinin yapılmasına yönelik de hizmet veriyoruz.

Teslimat Öncesi ve Sonrası Destek

Tasarımından üretimine tüm aşamalarını tamamladığımız projelerimiz için ister teslimat öncesinde isterse sonrasında destek sağlıyoruz.

Saha Entegrasyon ve Yerinde Test

Tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünlerin sahada entegrasyonu ile yerinde testini uzman kadromuzu görevlendirerek yapıyoruz.