İletişim

İLETİŞİM

İvedik OSB 1435. Cad. No: 4 06378
Yenimahalle-ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 442 92 57

Ostim OSB 2828. Cad. No: 2B 06374
Yenimahalle-Ankara/Türkiye

İvedik OSB 2224 Cad. No: 1 E Blok Kat: 3 E-308
06378 Yenimahalle-ANKARA/TÜRKİYE

bilgi@barkoelektronik.com  TASARIM

  İhtiyacın Belirlenmesi

  Müşteri ihtiyaçlarına ve ilgili standartlara göre, seri üretime uygun gereksinimleri belirliyoruz.

  Tasarım Süreç Yönetimi

  Tasarım süreçleri ile entegre olan konfigürasyon yönetimi kapsamında etkin değişiklik yönetimi, tekrar edilebilirlik ve izlenebilirlik, üretilebilirlik değerlendirme süreçleri ile IPC standartlarına ve üretim tekniklerine uygun prototipler, kalite güvence süreçleri ile etkin kontrol ve dokümantasyon, test süreçlerinin yanı sıra askerî ve medikal standartları uygulama tecrübemizle hareket ediyoruz. Satın alma alanında edindiğimiz geniş malzeme bilgisi ve tedarikçi ağı ile aynı standartlarda daha az maliyetli tasarımlar sağlayabilme yeteneğine sahibiz.

  Elektronik Devre Tasarımı

  Güç elektroniği devre ve cihaz tasarımları, analog, dijital ve sayısal tasarım, kontrol sistemleri, yüksek hızlı elektronik devreler, motor sürücüler, analog görüntü ve ses dağıtım/aktarım sistemleri, veri toplama, kayıt, analiz ve telemetri sistemleri, test ekipmanı tasarımları gerçekleştiriyor; ilgili standartlar doğrultusunda müşteri gereksinimlerini karşılayacak çözümler sunuyoruz

  Yazılım Geliştirme

  İşlemci veya FPGA tabanlı sistemler üzerinde gömülü yazılım, bilgisayar tabanlı yazılım ve ürüne yönelik test yazılımlarını müşteriye ve/veya projeye özgü biçimde geliştiriyoruz. İzlenebilir ve sürdürülebilir yazılım dokümantasyonunun yanı sıra konfigürasyon yönetimi ve geriye dönük yedekleme ile süreci yönetiyoruz.

  Mekanik Tasarım

  Elektronik devre tasarımlarını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz için doludan boşaltma cihaz kutu tasarımları, döküm kalıp tasarımları, saç büküm kutu tasarımları, plastik enjeksiyon kalıp tasarımlarını tamamen kendi bünyemizde ve seri üretime dönecek şekilde tasarlıyoruz.

  Kablaj Tasarımı

  Tasarladığımız ürünlerin iç kablajlarını ve bu ürünlerin birbiriyle haberleşen birimleri arasındaki dış kablajları kendi bünyemizde yapıyoruz.

  Tasarım Doğrulama Testleri

  Tasarımını yaptığımız ürünlerin EMI/EMC ile ESS (Environmental Stress Screening) gibi tasarım doğrulamaya yönelik tüm testlerini gerçekleştirme ve tasarımlarımızı doğrulama kabiliyetine sahibiz.

  TEDARİK

  Malzeme Tedariği

  Barko Elektronik olarak kullandığımız mazemeleri güçlü tedarik ağımız sayesinde global ve güvenilir distribütörler ile onaylı alt yüklenicilerden tedarik ediyoruz. Ürün tedariği aşamasında hammadde kalite gereksinimlerine dikkat ederek COC(Certificate of Compliance) Belgesi’ne sahip distribütör firmalardan orijinal ürünlerin satın alımlarını gerçekleştiriyoruz.

  Girdi Kalite Kontrol

  Hammaddelerin kalite gereksinimlerine göre belirlediğimiz Giriş Kalite Kontrol kriterlerine göre süreci yürütüyor; hammadde, yarı mamul ve mamullerin ilgili standartlara uygunluğunu denetliyoruz.

  Malzeme Süreç Döngüsü Yönetimi

  GKK sonrası kabulü yapılan hammadde, yarı mamul ve mamullerin depo veya üretim alanlarında, MSDS (Material Safety Data Sheet) formlarına ve MSL (Moisture Sensitivity Level) seviyelerine göre uygun saklama koşullarını göz önünde bulundurarak depoluyoruz. Aynı zamanda mazlemelerin konum bazlı takibini, müşteriye veya proje ait malzemelerin tasnif yönetimini, mamul ve yarı mamullerin firma içi yaşam süreç döngüsü takibini gerçekleştiriyoruz.

  Alternatif Malzeme Yönetimi

  Kendi tasarladığımız ürünler için tasarımdan başlayarak alternatif malzeme yönetimini varyant bazlı yönetiyoruz. Müşteri siparişlerinde üretim aşamasında gerekli durumlarda alternatif malzeme öneriyoruz.

  ÜRETİM

  İzlenebilirlik

  Siparişten üretime; hammadde, yarı mamul ve mamullerin, üretim makine ve ekipmanları ile entegrasyonunu sağlıyor; seri numara bazlı rota takibiyle parametre kaydı oluşturuyoruz., Teslimata dayalı geri çağırma mekanizmamız mevcut ve geriye dönük parça takibi yapabiliyoruz. ERP ile %100 entegre üretim alanımızda uçtan uca izlenebilirlik ve hızlı kök neden analizi yeteneğine sahibiz. Malzeme doğrulaması ve kontrolü, anlık veri takibi, üretim izleme ve sevkiyat takibi, tekli ürün ve lot takibi, bakım ve onarım takibi, üretimde personel takibi, envanter yönetimi ve üretim analizleri gerçekleştiriyoruz.

  Elektronik Devre Kart Dizgisi

  Tam otomatik dizgi hattımızla ESD kontrollü alanımızda IPC eğitimli kadromuzla elektronik devre kart dizgisi yapıyor, Inline Optical Inspection ile hatayı minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Her gün için üretim öncesi sıcaklık profilini doğruluyor ve saklıyoruz. IPC 7711/21 standartlarına uygun olarak rework işlemlerini gerçekleştiriyor; yıkama, konformal kaplama ve fırınlama proseslerimizle süreci tamamlıyoruz.

  Mekanik Üretim

  Mekanik tasarımlarımızın üretimlerini onaylı alt yüklenicilerimizde gerçekleştiriyoruz.

  Kablaj Üretimi

  Tasarımını yaptığımız cihaz içi ve birimler arası kablajları IPC-A-620 standardına uygun olarak üretiyoruz.

  Seri Üretim Test

  Seri üretim hat testleri ile kalitede sürekliliğin sağlanmasını hedefliyor, sürece özgü test kiti tasarımı ve üretimi yapıyoruz.

  Alt Yüklenici Yönetimi

  Dönemsel ihtiyaç planlaması yapıyor, mevcut tedarikçilerin teslimat performansları ile kalite ve süreç yönetimlerini değerlendirerek ihtiyaç halinde alternatif tedarikçi yaratma yoluna gidiyoruz.

  ENTEGRASYON

  Elektromekanik Montaj

  Toplam 2200 m²’lik, iki farklı üretim alanımızda kalifiye kadromuzla elektromekanik montaj hizmeti veriyoruz. Prototip elektromekanik birim montajı, kullanılan malzemelerin yerleri ve kullanılacak kablo takımının tasarlanması, EMI/EMC ve ısıl malzemelerin seçimi ve uygulanması, birim ve kablo takımının dokümanlarının hazırlanması, birimin montajının tamamlanması işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

  Birim ve Sistem Testleri

  Tasarımını ve üretimini yaptığımız birimlerin entegre olacağı sistemi simüle edecek test kabinlerini talep doğrultusunda yapıyor, test aşamasında görev alıyor, birimi entegre ediyor ve test prosedürlerini yazarak devreye alınmasını sağlıyoruz.

  ÜRÜN

  Belgelendirme

  Seri üretim öncesi kalifikasyon testleri ve belgelendirme süreç yönetimine ek olarak ürünün CE belgelendirmesi için ilgili prosedürlerin hazırlanması ve kalifikasyon testlerinin yapılmasına yönelik de hizmet veriyoruz.

  Teslimat Öncesi ve Sonrası Destek

  Tasarımından üretimine tüm aşamalarını tamamladığımız projelerimiz için ister teslimat öncesinde isterse sonrasında destek sağlıyoruz.

  Saha Entegrasyon ve Yerinde Test

  Tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünlerin sahada entegrasyonu ile yerinde testini uzman kadromuzu görevlendirerek yapıyoruz.