Tasarım
İhtiyacın Belirlenmesi

Müşteri ihtiyaçlarına ve ilgili standartlara göre, seri üretime uygun gereksinimleri
belirliyoruz.

Tasarım Süreç Yönetimi

Tasarım süreçleri ile entegre olan konfigürasyon yönetimi kapsamında etkin değişiklik yönetimi, tekrar
edilebilirlik ve izlenebilirlik, üretilebilirlik değerlendirme süreçleri ile IPC standartlarına ve üretim
tekniklerine uygun prototipler, kalite güvence süreçleri ile etkin kontrol ve dokümantasyon, test
süreçlerinin yanı sıra askerî ve medikal standartları uygulama tecrübemizle hareket ediyoruz.
Satın alma alanında edindiğimiz geniş malzeme bilgisi ve tedarikçi ağı ile aynı standartlarda daha
az maliyetli tasarımlar sağlayabilme yeteneğine sahibiz.

Elektronik Devre Tasarımı

Güç elektroniği devre ve cihaz tasarımları, analog, dijital ve sayısal tasarım, kontrol sistemleri, yüksek
hızlı elektronik devreler, motor sürücüler, analog görüntü ve ses dağıtım/aktarım sistemleri, veri
toplama, kayıt, analiz ve telemetri sistemleri, test ekipmanı tasarımları gerçekleştiriyor;
ilgili standartlar doğrultusunda müşteri gereksinimlerini karşılayacak çözümler sunuyoruz

Yazılım Geliştirme

İşlemci veya FPGA tabanlı sistemler üzerinde gömülü yazılım, bilgisayar tabanlı yazılım ve ürüne yönelik
test yazılımlarını müşteriye ve/veya projeye özgü biçimde geliştiriyoruz. İzlenebilir ve
sürdürülebilir yazılım dokümantasyonunun yanı sıra konfigürasyon yönetimi ve geriye dönük
yedekleme ile süreci yönetiyoruz.

Mekanik Tasarım

Elektronik devre tasarımlarını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz için doludan boşaltma cihaz kutu
tasarımları, döküm kalıp tasarımları, saç büküm kutu tasarımları, plastik enjeksiyon kalıp
tasarımlarını tamamen kendi bünyemizde ve seri üretime dönecek şekilde tasarlıyoruz.

Kablaj Tasarımı

Tasarladığımız ürünlerin iç kablajlarını ve bu ürünlerin birbiriyle haberleşen birimleri arasındaki dış
kablajları kendi bünyemizde yapıyoruz.

Tasarım Doğrulama Testleri

Tasarımını yaptığımız ürünlerin EMI/EMC ile ESS (Environmental Stress Screening) gibi tasarım
doğrulamaya yönelik tüm testlerini gerçekleştirme ve tasarımlarımızı doğrulama kabiliyetine sahibiz.

Tedarik
Malzeme Tedariği

Barko Elektronik olarak kullandığımız mazemeleri güçlü tedarik ağımız sayesinde global ve güvenilir
distribütörler ile onaylı alt yüklenicilerden tedarik ediyoruz. Ürün tedariği aşamasında hammadde
kalite gereksinimlerine dikkat ederek COC(Certificate of Compliance) Belgesi’ne sahip
distribütör firmalardan orijinal ürünlerin satın alımlarını gerçekleştiriyoruz.

Girdi Kalite Kontrol

Hammaddelerin kalite gereksinimlerine göre belirlediğimiz Giriş Kalite Kontrol kriterlerine göre süreci
yürütüyor; hammadde, yarı mamul ve mamullerin ilgili standartlara uygunluğunu denetliyoruz.

Malzeme Süreç Döngüsü Yönetimi

GKK sonrası kabulü yapılan hammadde, yarı mamul ve mamullerin depo veya üretim alanlarında,
MSDS (Material Safety Data Sheet) formlarına ve MSL (Moisture Sensitivity Level) seviyelerine göre
uygun saklama koşullarını göz önünde bulundurarak depoluyoruz. Aynı zamanda mazlemelerin
konum bazlı takibini, müşteriye veya proje ait malzemelerin tasnif yönetimini, mamul ve yarı
mamullerin firma içi yaşam süreç döngüsü takibini gerçekleştiriyoruz.

Alternatif Malzeme Yönetimi

Kendi tasarladığımız ürünler için tasarımdan başlayarak alternatif malzeme yönetimini varyant bazlı
yönetiyoruz. Müşteri siparişlerinde üretim aşamasında gerekli durumlarda
alternatif malzeme öneriyoruz.

Üretim
İzlenebilirlik

Siparişten üretime; hammadde, yarı mamul ve mamullerin, üretim makine ve ekipmanları ile
entegrasyonunu sağlıyor; seri numara bazlı rota takibiyle parametre kaydı oluşturuyoruz.,
Teslimata dayalı geri çağırma mekanizmamız mevcut ve geriye dönük parça takibi yapabiliyoruz.
ERP ile %100 entegre üretim alanımızda uçtan uca izlenebilirlik ve hızlı kök neden analizi
yeteneğine sahibiz. Malzeme doğrulaması ve kontrolü, anlık veri takibi, üretim izleme ve sevkiyat
takibi, tekli ürün ve lot takibi, bakım ve onarım takibi, üretimde personel takibi, envanter yönetimi
ve üretim analizleri gerçekleştiriyoruz.

Elektronik Devre Kart Dizgisi

Tam otomatik dizgi hattımızla ESD kontrollü alanımızda IPC eğitimli kadromuzla elektronik devre kart
dizgisi yapıyor, Inline Optical Inspection ile hatayı minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Her gün için
üretim öncesi sıcaklık profilini doğruluyor ve saklıyoruz. IPC 7711/21 standartlarına uygun olarak
rework işlemlerini gerçekleştiriyor; yıkama, konformal kaplama ve fırınlama proseslerimizle
süreci tamamlıyoruz.

Mekanik Üretim

Mekanik tasarımlarımızın üretimlerini onaylı alt yüklenicilerimizde gerçekleştiriyoruz.

Kablaj Üretimi

Tasarımını yaptığımız cihaz içi ve birimler arası kablajları IPC-A-620 standardına
uygun olarak üretiyoruz.

Seri Üretim Test

Seri üretim hat testleri ile kalitede sürekliliğin sağlanmasını hedefliyor, sürece özgü test kiti
tasarımı ve üretimi yapıyoruz.

Alt Yüklenici Yönetimi

Dönemsel ihtiyaç planlaması yapıyor, mevcut tedarikçilerin teslimat performansları ile
kalite ve süreç yönetimlerini değerlendirerek ihtiyaç halinde alternatif
tedarikçi yaratma yoluna gidiyoruz.

Entegrasyon
Elektromekanik Montaj

Toplam 2200 m²’lik, iki farklı üretim alanımızda kalifiye kadromuzla elektromekanik montaj hizmeti
veriyoruz. Prototip elektromekanik birim montajı, kullanılan malzemelerin yerleri ve kullanılacak
kablo takımının tasarlanması, EMI/EMC ve ısıl malzemelerin seçimi ve uygulanması, birim ve kablo
takımının dokümanlarının hazırlanması, birimin montajının tamamlanması
işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Birim ve Sistem Testleri

Tasarımını ve üretimini yaptığımız birimlerin entegre olacağı sistemi simüle edecek test kabinlerini
talep doğrultusunda yapıyor, test aşamasında görev alıyor, birimi entegre ediyor ve test
prosedürlerini yazarak devreye alınmasını sağlıyoruz.

Ürün
Belgelendirme

Seri üretim öncesi kalifikasyon testleri ve belgelendirme süreç yönetimine ek olarak ürünün CE
belgelendirmesi için ilgili prosedürlerin hazırlanması ve kalifikasyon testlerinin yapılmasına
yönelik de hizmet veriyoruz.

Teslimat Öncesi ve Sonrası Destek

Tasarımından üretimine tüm aşamalarını tamamladığımız projelerimiz için ister teslimat öncesinde
isterse sonrasında destek sağlıyoruz.

Saha Entegrasyon ve Yerinde Test

Tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünlerin sahada entegrasyonu ile yerinde testini uzman kadromuzu
görevlendirerek yapıyoruz.

BARKO ELEKTRONİK YÖNETİM POLİTİKASI

Barko Elektronik, havacılık, uzay ve savunma sanayiinin ihtiyaçları çerçevesinde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, elektronik, mekanik ve elektromekanik ürün ve hizmetleri ile birlikte mevcut alt yapısının uygun olduğu medikal ürünleri de etik kurallara bağlı, uygulanabilir yasal ve mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, risk tabanlı yaklaşım ile ele alarak tasarlayacak, üretecek, test edecek ve ihtiyaç dahilinde bunların yazılımlarını geliştirerek zamanında teslim edecektir.

Sürekli iyileştirme ilkesiyle üretimlerini ilk defada doğru yapacak şekilde hareket edecek, hedeflerine ulaşmak için tüm süreç varlıklarının etkin, verimli kullanımını insana ve çevreye duyarlı olarak sağlayacaktır.

Barko Elektronik bünyesinde görev alan her bir birey ürünü en az maliyetle istenilen verimlilik seviyesinde ve müşteri beklentilerini karşılayacak kalitede tasarlanmasından ve üretilmesinden sorumludur.

Gürkan KOCADERE
Genel Müdür

Fikirden Ürüne Tasarım ve Üretim

Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalite Güvence Yönetimi

İhtiyaca Uygun Çözümler